Academic Assessment Plan

CLASS 9- ASSESSMENT PLAN (2021-22)
CLASS 10 ASSESSMENT & CLASS 11 ADMISSION PLAN (2021-22)
CLASS 10 ASSESSMENT & CLASS 11 ADMISSION PLAN (2020-21)
Class 9- Assessment Plan (2019-20)
Class 10 Assessment & Class 11 Admission Plan (2019-20)
Class 9- Assessment Plan (2018-19)
Class 10- Assessment & Class 11 Admission Plan (2018-19)